KLOKART

KlokArt

KlokArt je charitativní projekt Fondu ohrožených dětí, jehož veškerý výtěžek jde na pomoc ohroženým dětem z Klokánku.

Známé osobnosti, ale i veřejnost, tvoří originální motivy, které se následně promítnou na oblečení, módní doplňky či produkty do domácnosti, aby pomohli dětem v nouzi. Subjekty zapojené do projektu Klokart (tvůrci, grafici, tiskárny a další dobrovolníci) poskytují své služby zdarma, bez nároku na honorář, stejně jako podnikatelské subjekty se vzdávají své marže a dodávají zboží za nákupní ceny za účelem maximalizace získaných prostředků, a tak až 70 % z prodejní ceny všech výrobků Klokart jde Fondu ohrožených dětí. Vzhledem k tomu, že všechny služby jsou poskytovány zdarma, nefungují vždy dokonale, jak bychom si představovali. Proto nám prosím odpusťte drobné nedostatky a v lepším případě nám je pomozte odstranit. Během 5 let své existence přinesl Klokánkům více než 1 milion korun a vzniklo více než 15 kolekcí.

FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ – 30 LET CHRÁNÍME DĚTSTVÍ

Fond ohrožených dětí v současné době provozuje 15 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc po celé ČR. Za 20 let existence pomohly Klokánky více než 9000 dětem a aktuálně mají v péči přes 200 dětí. Klokánky jsou financovány ze státního rozpočtu, ale vzhledem k tomu, že státní příspěvek je poskytován v poloviční výši ve srovnání se zařízeními ústavní péče (např. dětské domovy, výchovné ústavy) a jeho výše zůstává nezměněna od roku 2013, schází Klokánkům 30 % financí na běžné provozní náklady. Bez dobrosrdečnosti a podpory veřejnosti by Klokánky nemohli fungovat. Svým příspěvkem pomůžete jednak zajistit provoz těchto zařízení a uspokojit základní potřeby dětí jako například dioptrické brýle či pleny, ale vybrané peníze také umožní zajistit dětem mimoškolní aktivity, výlety či péči psychologa, a snáze se tak vyrovnat s prožitými traumaty. Málokterý dospělí si totiž umí jen představit to, co si děti přicházející do Klokánku už zažily.