Naše klokánky

Klokánek Dlouhá Loučka

O Klokánku

Klokánek je pobytová služba, ve které je snahou ohroženým dětem nabídnout místo ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své původní rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. V Klokánku v Dlouhé Loučce zajišťujeme okamžitou pomoc dětem z  Uničova, Rýmařova, Bruntálu, Šternberka, Šumperka, Litovle, Olomouce a z okolí těchto měst. ­

www.klokanek-dlouhaloucka.cz

Aktuální příběh

Tři sourozence ve věku 5, 7 a 16 let přivezla „sociálka“ do Klokánku Dlouhá Loučka koncem roku 2015. Byli vyhladovělí, nemocní a nešťastní, hlavně nejstarší dívenka, která již 7 let strávila v dětském domově a zpět do rodiny se vrátila před necelými dvěma roky.

Dostalo se jim odborné péče, pochopení a hlavně lásky a lidského tepla tet a všech pracovníků Klokánku. Matka se o děti téměř nezajímá, otec nepravidelně. O celou sourozeneckou skupinu projevili zájem známí jejich pratety s tím, že by se o ně chtěli trvale postarat. Děti navštěvují v Klokánku, berou si je na vycházky, na výlety.

....Tito zájemci prošli psychologickými testy a byli jim schváleny „hostitelské pobyty“. V měsíci červnu budou započata soudní jednání o svěření všech tří dětí do pěstounské péče. A my všichni z Klokánku věříme, že příběh, který tak smutně začal, bude mít do Vánoc 2016 svůj nejšťastnější konec. O to šťastnější, že nejstarší z dětí byla přijata na vysněnou střední školu, dvě mladší pak zvládly adaptaci v MŠ i první třídu ZŠ.

Co z projektu klok.art budeme financovat?

Dovybavíme domácnosti - , přístřešek na jízdní kola, pergola pro venkovní pobyt v horkých letních měsících, údržba automobilů – nezbytné vzhledem k dopravní obslužnosti v Dlouhé Loučce