Naše klokánky

Klokánek Hostivice

O Klokánku

Klokánek je pobytová služba, ve které je snahou ohroženým dětem nabídnout místo ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své původní rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. V Klokánku v Hostivice zajišťujeme okamžitou pomoc dětem z okolí.

http://www.klokanekhostivice.cz/

­

Aktuální příběh

Sourozenci Denisa (17 let), Petr (14 let) a Eliška (5 let) přišli do Klokánku Hostivice v lednu 2015. Rodiče jsou drogově závislí a zanechali své děti doma samotné zcela bez péče. Děti se o sebe musely navzájem starat, schovávat si jídlo a před domácími konflikty rodičů utíkaly do obchodního centra, kde trávily celé hodiny, protože venku jim byla zima.

Sourozenci mezi sebou mají velmi dobré vztahy, jsou zvyklí si pomáhat a navzájem se o sebe starat. Mají vždy velkou radost, když spolu mohou trávit  čas. Děti jsou moc hodné a pečující tety si je chválí. Petr o rodině moc nemluví, je na něm patrné, že je na rodiče naštvaný za to co se stalo. Zároveň touží po fungující a milující rodině je mu líto, že je rodiče málo navštěvují. Z momentální situace je patrně zmatený a nese ji nejhůře ze sourozenců, rodinné situaci mu pomáhá porozumět starší sestra Denisa. Děti měly zpočátku hodně návštěv od rodičů, prarodičů a nejstarší zletilé sestry. Postupem času přestal otec docházet na návštěvy úplně a matka chodí velmi sporadicky.

O děti stále projevují zájem prarodiče a starší sestra, nemají však bohužel podmínky převzít všechny tři děti do péče. Nakonec se prarodiče rozhodli, že si vezmou do pěstounské péče nejstarší Denisu. Denisa je cílevědomá studentka, která je v posledním ročníku gymnázia a dále bude pokračovat ve studiu VŠ. Prarodiče chtějí Denise poskytnout stabilní prostředí pro studium. Situace vypadala pro Petra a Elišku velmi špatně, protože se zdálo nereálné, že budou nalezeni pěstouni, kteří přijmou oba sourozence společně. Jako zázrakem se však takoví pěstouni objevili. Již při prvním setkání si děti s pěstouny velmi rozuměly a nyní probíhá vzájemné sbližování. Zároveň pěstouni komunikují s prarodiči a zletilou sestrou dětí a zachování kontaktů mezi rodinou berou jako samozřejmost. Výhled je velmi optimistický a všichni tři sourozenci budou pravděpodobně během měsíce v pěstounské péči.

Co z projektu klok.art budeme financovat?

V Klokánku aktuálně potřebujeme jídelní stůl se 4 židlemi, vysavače, lednici s mrazákem a elektrický sporák s troubou. Využili bychom rovněž malířských prací na bytech. Do terapeutické místnosti potřebujeme 12 omyvatelných židlí běžné velikosti a 6 malých židliček pro děti školkového věku. Rovněž bychom využili velkou několikadílnou skříň a novou sedací soupravu.