Naše klokánky

Klokánek Dolní Benešov

O Klokánku

Klokánek se nachází v Moravskoslezském kraji mezi Opavou a Ostravou, jedná se o kraj s vysokým počtem nezaměstnaných a s vysokým počtem sociálně slabých rodin, které se ocitly v obtížné životní situaci. Mnohé z nich se potýkají s bytovými a finančními problémy. Všechny tyto aspekty se často negativně odráží na fungování rodiny, na péči o děti a jejich zdárném vývoji. Právě těmto rodinám je Klokánek vždy schopen pomoci, dětem poskytnout v „rodinném“ prostředí pocit jistoty a bezpečí a rodičům tímto dát prostor pro uvědomění si svých priorit a dořešení osobních problémů.

www.klokanky.cz/db

Aktuální příběh

V měsíci září 2014 nechala jedna matka svého čtyřletého syna Dominika u své kamarádky. Zpět se vrátila velmi opilá, agresivní, kamarádku fyzicky napadla. Přivolaná policie kontaktovala sociální pracovnici, která rodinnou situaci dobře znala a požádala o umístění Dominika do Klokánku s tím, že se jedná o dítě se syndromem CAN.

Chlapec byl do Klokánku umístěn na základě žádosti OSPOD se souhlasem matky. Dominik se v Klokánku v prvních týdnech choval velice odmítavě, agresivně, často plakal, vzpomínal matku, neuměl komunikovat s dětmi. Odmítal jídlo, „kakal“ do oblečení, vůbec mu to nevadilo, dokonce chtěl pít vodu, kde bylo jeho pokálené oblečení namočeno. Na vše odpovídal „ne, to nesmíš“. Působil jako „zvířátko“. Bylo zjevné, že jeho vývoj je značně zasažen prostředím, ve kterém vyrůstal. Dominik byl od počátku pobytu v zařízení v péči psychologa Klokánku, docházel na logopedii, docházel do mateřské školy. Pečující tety a sociální pracovnice zařízení si všimly, že Dominik se vůbec neorientuje v prostoru, nevnímá zcela běžné věci, jako by ani nebyly, jako by je ani neviděl. Vyšetření v odborné oční ambulanci ukázalo, Dominik má závažnou oční vadu s viditelnosti do 2 metrů. Lékařka se zhrozila a okamžitě nasadila brýle s 10 dioptriemi.  Poté dostal další, speciální brýle, které byly kulaté a barevné, vypadal jako Harry Potter a to mu i zůstalo. Od té doby, co začal nosit brýle, se vše změnilo k lepšímu.

Faktem je, že vlastně objevil nový svět, všemu se divil, zakopával. Na svět se usmíval, byl velice učenlivý, vstřícný, rád se mazlil s dospělou osobou, rád si hrál s dětmi. Naučil se chodit na záchod. Dovedl se i vztekat a být zlý hlavně v situacích, kdy nevěděl, co bude dál. Matka za synem přijela pouze jedenkrát, několikrát mu opilá telefonovala. Dominik s ní odmítal komunikovat. Sociální pracovnice OSPOD podala návrh k soudu na svěření Dominika do Klokánku a zároveň jsme prostřednictvím Krajského úřadu hledali pro něj náhradní rodinu, což se podařilo. Tento šťastný konec přišel po roce pobytu. Pro nás je podstatné a zároveň odměnou to, že jsme mohli Dominikovi poskytnout náhradní domov, který mu dal pocit jistoty a bezpečí, odcházel do nové rodiny moc spokojený a šťastný.

Co z projektu klok.art budeme financovat?

Oprava venkovní lanové dráhy, oprava zadního vstupu do budovy, dovybavení bytů- tlakový hrnec, cd přehrávač, ložní povlečení.