Naše klokánky

Klokánek Praha 10 – Štěrboholy

O Klokánku

K budově Klokánku patří velká zahrada s prolézačkami a hřištěm. Staráme se o děti od narození do osmnácti let, které přijímáme na základě předběžného opatření, žádosti rodičů nebo samotného dítěte.

www.klokanek-sterboholy.cz

 

Aktuální příběh

Kristýnka byla umístěna do Klokánku ve věku sedmi let, a to na předběžné opatření soudu pro závažné zanedbávání a psychické a fyzické týrání. Po umístění byla zprvu velmi neklidná a obtížněji zvladatelná. Používala hrubá slova, která zřejmě slyšela doma a s panenkami si hrála způsobem, který sama na sobě zažívala. Brzy ji ale tyto návyky opustily a z Kristýnky se stala milá, usměvavá, komunikativní, zvídavá a energická dívenka. Výrazně se zlepšila ve škole, začala nosit jedničky a dvojky. Ráda běhala, cvičila a tančila, velmi si oblíbila divadlo a balet, i kreslení a vystřihování. Navštěvovala psychoterapii, muzikoterapii, arteterapii a sportovní kroužek. Matka ji zprvu občas navštěvovala, později návštěvy ustaly. Kristýnka velmi toužila po rodičích, kteří ji budou mít rádi, i kdyby to byli rodiče „noví“. V kresbě rodiny znázornila nové rodiče a sebe a kolem postav nakreslila spoustu srdíček. Nakonec se Kristýnce její největší přání splnilo a celá šťastná odešla se svými novými rodiči domů.

Co z projektu klok.art budeme financovat?

Náš akutní požadavek financí je pro letní tábor pro děti. Máme pro děti objednaných 14 dní tábora (2x týden) během letních prázdnin. Cena je 3 570 Kč x 22 dětí za první turnus (celkem 78 540 Kč) a 3 580 Kč x 22 dětí za druhý turnus (celkem 78 760 Kč). Úplně celkem to je tedy 157 300 Kč.